Gan y gymuned; i bawb

Arwain y ffordd a wneud y digwyddiad

Mae trawsffurfiad Parc Underhill yn cael ei datblygu gan elusen gofrestredig Cymdeithas Gymunedol Mwmbwls sydd wedi ei datblygu er mwyn cyflawni y ddatblygiad a I chymrid ymlaen rhedeg y Parc er lles pawb yn y gymuned.
Mae’r project dan arweiniad ymddiriedolwyr yr Elusen sef cynrycholwyr y Clwb Rwgbi, Y Clwb Pel Droed, Cyngor Cymunedol Mwmbwls a nifer o gwirfoddolwyr sy’n rhoi amser,egni a sgiliau I wneud y cynllun digwydd.
Mae grwp lliwio yn cefnogi’r ymddiriedolwyr sy’n cynnwys cynrychiolaeth ehanach o clwbiau a unigolion sy’n angerddol I weld trawsffurfiad y Parc.

Helpwch ni I wneud Trawsffurfiad y Parc

Rydym yn cwrdd pob mis I monitro cynnydd a symyd y project ymlaen.

Rydym hefid yn tynnu I fewn arbenigedd ychwanegol unigolion a chwmniau sy’n fodlon cynorthwyio wrth rhoi eu sgiliau a gwybodaeth er budd Underhill.

Fel tim rydym wastad yn awyddus I clywed oddiwrth unrhyw un s’yn hapus I helpu gyda codi arian, lledaenu’r gair, cyngor technegol neu helpu ymgysylltu ag unigolion a grwpiau yn y gymuned a’r ardal ehangach.  

Os ydych chi’n fodlon I cynorthwyo mewn unrhyw ffordd cysylltwch a ni, byddwn yn hapus iawn i clywed wrtho chi.

Gweithio gyda’n gilydd

Dyma rhai o’r sefydliadau sy’n cymryd rhan gyda ni yn Cymdeithas Cymunedol Mwmbwls neu sy’n gweithio gyda ni ar “Ewch Underhill” yn cynnwys

Clwb Rygbi Mwmbwls

Darparu cyfleoedd I chwarae a chefnogi rygbi yn y Mwmbwls ers 1887 gyda Iau, Ieuenctid a timau hyn.

 

 

Clwb Pel-droed Rangers Mwmbwls

Clwb achrededig Aur Cymdeithas Bel-droed Cymru gyda timau bechgyn a merched pob oed o dan 6 trwyddo I dan 16 timau hyn a menywod.

 

Trawsnewid calon gwyrdd Mwmbwls I fod yn addas ar gyfer y dyfodol: Gan y Gymuned; I phawb.

Yn cael ei darparu gan Cymdeithas Gymunedol Mwmbwls Elusen Cofrestredig rhif 1164553